St. Andrew Ukrainian Orthodox Society
/ Organizations / St. Andrew Society
St. Andrew Ukrainian Orthodox Society

Saint Andrew’s Ukrainian Orthodox Society was founded in 1990 by the faithful of the Ukrainian Orthodox Church of the USA as a religious and charitable organization.

As an integral ministry of the Church, the Society’s philanthropic mission focuses on providing humanitarian assistance to the needy and supporting church-related projects in Ukraine. Since its founding, the Society has raised over 1.3 million dollars towards the support of religious, educational and humanitarian projects.

Saint Andrew’s Society Mission supports:

 • the Christian spiritual rebirth of the Ukrainian people and reverse the consequences of Soviet militant atheism;
 • the efforts of the Ukrainian Orthodox Church in re-establishing the universal principle of humanity, justice, charity and tolerance;
 • the rebirth of the persecuted and devastated Church in the former Soviet Union.

Saint Andrew’s Society fulfills its mission and vision by providing:

 • humanitarian aid to the needy, the orphans, the elderly, and the refugees in Ukraine;
 • financial and logistical assistance to seminaries in Ukraine and scholarships for theological students to study abroad;
 • publications of religious literature, assistance towards medical projects and church restorations. 

 Українське Православне Товариство Святого Андрія було засноване в 1990 році вірними Української Православної Церкви США як благодійна та релігійна організація.

Як невід’ємне служіння Церкви, благодійна місія Товариства зосереджена на гуманітарній допомозі потребуючим та підтримці проектів пов’язаних з життям церкви на Україні.

Від початки свого заснування, Товариство зібрало понад 1,3 мільйони доларів на потреби релігійних, освітніх та гуманітарних проектів.

Місія Товариства Святого Андрія підтримує:

 • відродження Християнського духовного життя Українського народу та ліквідацію наслідків руйнівного Рaдянського атеїзму;
 • намагання Української Православної Церкви відновити загальні людські принципи гуманності, справедливості, милосердя та взаємної толерантності;
 • відродження Церкви, яка була переслідувана та знищена Рaдянським Союзом.                              

Товариство св. Андрія виконує свою місію та мету надаючи:

 • гуманітарну допомогу бідним, сиротам, людям похилого віку та переселенцям на Україні;
 • фінансову та організаційну допомогу семінаріям на Україні, та нагороджуючи стипендіями семінаристів, які вчаться за кордоном;
 • допомагаючи видавати релігійну літературу, підтримуючи медичні проекти та відновлюючи храми.

Humanitarian Aid

Saint Andrew’s Society, with the assistance of faithful in Ukraine, provides aid to the needy and disenfranchised in Ukraine.  This program, established early within the multifaceted ministries of the Society, provides hot meals, food staples and other living essentials to pensioners who have no family or social support and are of limited financial resources. Most recently, the Society began providing aid to refugees in Ukraine. Aid is provided in: Kyiv (3), Pereyaslav, Chernihiv, Ternopil, Chernivtsi, and Mariupol.

Гуманітарна Допомога

Товариство Св. Андрія, за підтримки вірних в Україні, провадить гуманітарну допомогу для тих, хто в потребі і знедолені в Україні. Ця благодійна служба була завжди великою частиною багато-гранної місії  Товариства, і забезпечує харчування та інші предмети необхідності для пенсіонерів, які не мають сім'ї або соціальної підтримки та мають обмежені фінансові ресурси. Недавно Товариство розпочало допомогу біженцям.  Допомога надається в Київі (3), Переяславі, Чернігові, Tернополі, Чернівцях і Маріюполі.

 

Soup Kitchen Program

Hot and nutritious meals are provided at cafeterias, churches or social service centers for the needy elderly. Over 4,000 meals are prepared and provided per month. These soup kitchens are staffed by volunteers in local communities or by church affiliated institutions and organizations.

Благодійні Обіди

Гарачі та якісні обіди роздаються по їдальнях, церквах, або в центрах суспільної опіки для бідних старших. Понад 4,000 таких обідів готуються що місяця. Ці їдальні облуговують волонтери з місцевих громад або при церковних організацій.

Food Parcel Service

With the financial assistance from St. Andrew’s Society, non-perishable food items containing dry and canned food products are purchased and packaged for delivery to the home-bound elderly or picked up at distribution centers. This cost effective service is provided in several cities in Ukraine. Тhis ministry provides sustenance to the elderly, and brings joy and comfort to those who never leave their homes.  

Пакунків з Їжoю

За фінансової підтримки з боку Товариства Святого Андрія, пакунки, що містять сухі та консервовані продукти харчування закуповуються та доставляються тим потребуючим старшим додому або роздаються по центрах. Ця економічно-ефективна послуга надається в декількох містах України. Ця допомога забезпечує не тільки засоби для харчування, але приносить радість та втіху для тих, хто ніколи не залишає свої домівки.

 

Educational Support

Saint Andrew’s Society provides financial support to seminaries and theology students in Ukraine. Financial support to qualifying students is made possible with the help of the Lewytzkyj Seminarian Scholarship Foundation, which was established in 1990 in memory of Very Rev. Dr. Wolodymyr and Halyna Lewytzkyj. Merit and needs-based scholarships are available to students in Ukraine and to those who wish to study abroad. For more information, visit the Lewytzkyj Scholarship Page.

Освітня Пітримка

Товариство Св. Андрія надає фінансову допомогу семінаріям та семінаристам на Україні. Фонд імені Левицьких, заснований у 1990 році в пам’ять отця-Протопресвітера Володимира та пані-матки Галини Левицьких, надає фінансові стипендії семінаристам, як на Україні так і за кордоном, котрі зразково навчаються або кому потрібна фінансова допомога. За додактовою інформацією  заходьте на сторінку Фонду імені Левицьких

Religious Support

The Society participates in the ongoing efforts of restoring and rebuilding churches after the collapse of the Soviet Union. Most notably was the rebuilding of St. Michael’s Cathedral in Kyiv in the 1990’s, in which the Society financed the reconstruction and research towards the return of stolen mosaics.

The Society publishes and distributes Bibles and various other liturgical and educational publications to the faithful. The Society also supports individual parish ministries in Ukraine. 

Релігійна Підтримка 

Товариство бере участь у відновленні та відбудові церков після розвалу Радянського Союзу. Найвизначнішим з таких проектів була відбудова Михайлівського Золотоверхого Собору у Києві та повернення вкрадених мозаїк.

Товариство друкує та розповсюджує Біблії та іншу духовну та освітню літературу серед вірних. Також, Товариство підтримує проекти різних парафій на Україні. 


To learn more about St. Andrew's Society, download the informational brochure (membership application included in the brochure) here.

 

To learn more about the Humanitarian outreach efforts of St. Andrew's Society, download the informational brochure here.


Support St. Andrew’s Society and make a tax-deductible donation today!

 

Donations can be sent to:

St. Andrew’s Society

Ukrainian Orthodox Church of the USA

PO Box 495

So. Bound Brook, NJ 08880

 

For more information,

e-mail: saint.andrew.society@uocusa.net

phone: 732-356-0090

 

 

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873